การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปีที่ผ่านมาได้เติบโตและก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว เราตั้งใจมอบสินค้าคุณภาพ พร้อมบริการที่น่าประทับใจให้แก่คุณและบ้านของคุณ ทำให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเรื่องที่ง่ายดาย โดยเราจะดูแลและจัดการทุกขั้นตอนของการติดตั้งตั้งแต่เริ่มแรกจนจบ

ขั้นตอนการติดตั้งโซล่าเซลล์

ออกแบบและให้คำปรึกษา : เราให้คำปรึกษา ความรู้ รวมถึงคำแนะนำ เพื่อเสนอแนวทางที่ดีที่สุดและตรงกับความต้องการของคุณ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบ รวมไปถึงการวางแผงพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งประเมินต้นทุนเบื้องต้นในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ปริมาณการผลิตไฟฟ้า รวมไปถึงเงินที่คุณสามารถประหยัดได้ให้แก่คุณอีกด้วย

สำรวจพื้นที่และวางแผนการติดตั้ง : การสำรวจพื้นที่ก่อนติดตั้ง เพื่อวางแผนการติดตั้งให้เป็นระบบและสมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายแก่หลังคาหรือโครงสร้างอาคารของคุณ

การดำเนินการติดต่อภาครัฐ : เราจะเป็นผู้ดูแลเรื่องเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดในการดำเนินการขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ พร้อมดำเนินการจัดส่ง และติดตามจนครบกระบวนการ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานใด ๆ หรือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการดำเนินการดังกล่าวเลย

เตรียมอุปกรณ์ติดตั้งและการติดตั้ง : เมื่อคุณเลือกวันที่จะติดตั้งแล้ว ทีมงานของเราจะเข้าไปติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้าน) เราจะติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า และตรวจเช็คการทำงานของระบบกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อย พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้งานต่าง ๆ และการควบคุมระบบ

ระบบบริการหลังการขาย : เราให้บริการและช่วยเหลือทางด้านระบบหรือเทคนิคให้แก่คุณตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังรับประกันสินค้า โดยแผงโซล่าเซลล์มีอายุการรับประกันสูงสุดกว่า 25 ปี และดูแลบำรุงรักษาระบบหลังการติดตั้ง 2 ปีแรก (ฟรี) หลังจากนั้นก็สามารถใช้บริการได้เช่นเดียวกัน