ทำไม นักธุรกิจหลายท่าน หันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์

ทำไม นักธุรกิจหลายท่าน หันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ ตัวช่วยประหยัดค่าไฟ ติดก่อน ประหยัดก่อน